Sistemik Çift Terapisi Eğitimi

Eğitimin Yapısı

Sistemik Çift Terapisi Eğitimi
Sistemik Çift Terapisi I (3 Gün)
Temel Eğitim

Sistemik Çift Terapisi II (3 Gün)
Kabul edilebilir görevler, makul teklifler ve etkin ilişki yönetimi

Sistemik Çift Terapisi III ( 3 Gün)
Çift terapisinde kırılganlıklar (incinmeler), şikayetler, suç ve utanma

Sistemik Çift Terapisi IV (3 Gün)
Çift terapisinde çatışma yönetimi ve tarafsızlık

Sistemik Çift Terapisi V (3 Gün)
Çift terapisinde ve çift ilişkisinde sonlandırma

 

Sistemik Çift Terapisi VI (3 Gün)
Uygulama Süpervizyonu
Sistemik Çift Terapisi I (3 Gün)


Temel eğitimin amacı  çiftlerle çalışan, çalışmak isteyen ve çiftlerle terapi yapan katılımcıları, sistemik çift terapisi ile yakınlaştırmak, sistemik psikoterapinin temel aldığı bilim anlayışına yönelik kuram ve uygulamaları ile yakından tanışmalarını sağlamaktır.

Yukarı Çık

Sistemik Çift Terapisi II (3 Gün)


Kabul edilebilir görevler, makul teklifler ve etkin ilişki yönetimi

Çift terapisti ve çift arasında etkin bir ilişiki meydana gelebilmesi için, çiftin terapiste kabul edilebilir bir görev vermesi ve terapistin de ölçülü önerilerde bulunmasına gereksinim vardır. Böyle bir anlaşmanın yapılabilmesi için hangi yöntemsel araçlar uygunluk taşır? Terapist hangi özgürlük alanlarını kullanabilir? Bu ve buna benzer soruların yanıtlanması terapinin başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu seminerde bunlar aktarılacaktır.   

 

Yukarı Çık

Sistemik Çift Terapisi III ( 3 Gün)

Çift terapisinde kırılganlıklar (incinmeler), şikayetler, suç ve utanma

Birçok çift terapisinin merkezinde incinmeler, suçlamalar ve suç söz konusu olur. Bu olgularla başa çıkmak terapisti zorlamaktadır. Bunlarla başa çıkmak  ve nasıl çalışılabileceğine yönelik ne tür olanaklar söz konusudur, bu eğitimde bunların üzerine çalışılacaktır.

 

Yukarı Çık

Sistemik Çift Terapisi IV (3 Gün)


Çift terapisinde çatışma yönetimi ve tarafsızlık 

Bu seminerde çift ilişkisi ve çift terapisi için “çatışma ve uyumun anlamı” odak nokta olacaktır. Çift terapisinde görüşme teknikleri ve tarafsızlığın yöntemleri paylaşılarak, çift terapisinde “üretken olan”, “üretken olmayan” ve “uygun olmayan” çatışmalarla nasıl başa çıkılabileceği aktarılarak uygulamalar yapılacaktır.

Yukarı Çık

Sistemik Çift Terapisi V (3 Gün)


Çift terapisinde ve çift ilişkisinde sonlandırma
Hem çift  terapisinde hem de çift ilişkisinde sonlandırmaya yönelik  aşağıdaki sorular ortaya çıkmaktadır. Ne zaman, nasıl ve neden sonlandırılmalıdır? Daha sonrasında neler olabilir? Bu ve buna benzer sorularla, bu seminerde iki yönde çalışılacaktır:

1. Çift terapistlerinin çift terapisini sonlandırmaya yönelik hangi görüşlere, hangi kararlara ulaşmış olmaları gereklidir? Bu sorular çift terapisindeki çift için ne anlama gelmektedir? Bu sorularla danışanlarımız nasıl başa çıkabilirler?

2. Çift ilişkisinin bitirilmesi sonrası neler meydana gelir? Danışanların çift ilişkisinin sonlanması sürecinde, terapist hangi rolü üstlenmelidir veya üstlenmek zorundadır?

Yukarı Çık

Sistemik Çift Terapisi VI (3 Gün)


Uygulama Süpervizyonu

Bu seminerde devam eden, bitirilmiş ve planlanmış çift terapilerine yönelik süpervizyon  verilecektir.

Yukarı Çık