Sistemik Cinsel Terapi Eğitimi

Eğitimin Yapısı

Yeni nesil / Sistemik Cinsel Terapi Eğitimi
Yeni nesil/Sistemik Cinsel Terapi 1 (3 Gün)
Temel Eğitim

Yeni nesil/Sistemik Cinsel Terapi II (3 Gün)
Güç kaynağı yönelimi ve Direnç

Yeni nesil/Sistemik Cinsel Terapi III (3 Gün)
Cinsel Terapide Kadın-Erkek ilişkisi

Yeni nesil /Cinsel Terapi IV (3 Gün)
Üçlü ilişkiler ve Aldatmalar

Yeni nesil/Sistemik Cinsel Terapi V (3 Gün)
Cinsel Fantaziler ve Arzular

 
Eğitimin Temelleri


Bu seminerler dizisinde yeni nesil/sistemik cinsel terapinin temel bilgi ve becerileri aktarılacaktır. Seminerlerin her biri 3’er günlük olup 6 seminerden oluşmaktadır. Seminerler birbirinden ayrı da alınabilir. Önerimiz birinci temel eğitimi ilk önce almanızdır.  

 

Yukarı Çık

Yeni Nesil/Sistemik Cinsel Terapi 1 (3 Gün) (Temel Eğitim)


Cinsel terapinin  geleneksel ve sistemik  yaklaşımları sunulacaktır. Yeni nesil cinsel terapi eğitimine ilk olarak gelenekselleşmiş olan Masters-Johnson Terapisi ve bu terapiye bağlı olarak geliştirilen tekniklerin anlatımı ve örnek uyuglamaları ile başlanacaktır. Geleneksel cinsel terapide odak noktasında “işlev/yapamamak” söz konusu iken modern yaklaşım olan sistemik terapide “istemek/istememek” cinsel  terapinin odak noktasındadır. Dolayısıyla “rahatsızlık” anlayışı tamamen değişmiştir. Bu seminerde bu farklılıklar paylaşılarak modern/sistemik cinsel terapinin “cinsel problemlerle” nasıl çalıştığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kuramsal sunumların yanında küçük gruplarda özel müdahale teknikleri öğretilerek beceri kazandırılacaktır. Bu seminer uygulamaya yönelik olup, yeterli uygulama ve geribildirim olanağı sunmaktadır.

Yukarı Çık

Yeni Nesil/Sistemik Cinsel Terapi II (3 Gün)


Güç kaynağı yönelimi ve Direnç

Yeni nesil/sistemik  cinsel terapi güç kaynakları yönelimlidir. Sistemik cinsel terapiyle sadece klasik model olan “dürtü modeli” ile vedalaşılmış olunmaz, aynı zamanda  “seks ilişkidir” düşüncesi öne çıkarılır. Sistemik cinsel terapi daha çok “cinsel seçim olanakları ile buna karşın kaygı dolu direnç arasındaki ambivalent (ikircikli) gerilim alanına yoğunlaşmaktadır. Bu güç kaynakları bu nedenlerle kullanılamamaktadır ve çiftler acı dolu çatışmalar içinde kaybolmaktadırlar. Sonuç olarak “suçlamalar” ve “eski hesaplar” yüzünden cinsel yaşam engellenmektedir. Terapötik sanat, çiftlerin birbirlerine yönelik suçlamalardan arınıp, güç kaynaklarını kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu süreç terapistin özel olarak dikkat göstermesini ve tarafsız bir tutum sergilemesini gerektirmektedir.

Yukarı Çık

Yeni Nesil/Sistemik Cinsel Terapi III (3 Gün)


Cinsel Terapide Kadın-Erkek ilişkisi

Bu seminerin ağırlık noktası  erkek –kadın- ilişkisinin özel dinamiğidir.

Bu seminerde cinsellikte ortaya çıkan tipik “erkeksi” ve “kadınsı” davranış kalıpları gösterilerek bunların nasıl karşılıklı olarak birbirini stabil ve kalıcı hale getirdikleri gösterilecektir. Davranış biyolojisi, kültür antropolojisi ve psikolinguistik alanlardaki kuramsal çalışmalar sistemik  cinsel terapinin kullanımında işe koşulmaktadır.

Klasik ve sistemik cinsel terapi ile ilgili yeni müdahale teknikleri anlatılacak ve uygulamanın nasıl yapılacağı öğretilecektir. Bununla birlikte çiftlerde her bir tarafın yaşadıkları cinsel problemlerin, bireysel tedavileri için özel teknikler gösterilecek ve uygulamanın nasıl yapılacağı öğretilecektir.

Yukarı Çık

Yeni Nesil /Cinsel Terapi IV (3 Gün)


Üçlü ilişkiler ve Aldatmalar

Aldatmalar, çiftin güven ve bağlılığı sorgulamalarına neden olmaktadır. Bu süreçte aldatılan eş yaralanır ve kendisini güvende hissetme duygusunu kaybeder.  Aynı zamanda gizli aşk ilişkileri büyük bir çekiciliğe sahiptir.

Bu ikilem monogam olmayan ilişkilerin gizli ve çatışma yüklü yaşanmasına neden olur. Bu bağlamda şu kritik sorular ortaya çıkar: Değer nedir? Açık olmanın bedeli nedir? Kaybedilen güven nasıl yeniden oluşturulur? Krizi şansa dönüştürmek için ne gereklidir?

Bu workshops’un konusu güncel ve geçmiş; fantazi ve gerçekte yaşanan paralel ilişkilerin terapötik olarak ele alınmasıdır. Vaka örnekleri, demonstrasyonlar ve rol oyunları yardımı ile sürece uygun tutumlar, beceriler ve müdahale yöntemleri aktarılacaktır.

Yukarı Çık

Yeni Nesil/Sistemik Cinsel Terapi V (3 Gün)


Cinsel Fantazi ve Arzular

Bir insanın cinsel hazzının bireysel kalıbı – insanın “erotik pilotu” özellikle “Aşk haritası [Lovemap]” onun kişiliğinin özüne aittir. Bunun psikodinamik ve biyografik kökenini anlamak, cinsel terapi sürecinin önemli bir bölümüdür.

Çift dinamiği açısından cinsel fantaziler özel bir öneme sahiptir. Kritik soru şudur: Eşler ilgili fantazilerini birbirlerine ne kadar aktarmakta ve algılamaktadırlar?

Bu seminerde vaka örnekleri üzerinden “Lovemap-Aşk haritası”nı anlamaya yönelik teknikler tanıtılacak ve uygulanacaktır.

Yukarı Çık

Cinsel Terapide Süpervizyon ( 3 Gün)


Katılımcılar devam eden, bitirilmiş veya planlanan vakalar ve örnek vakalar üzerinden süpervizyon alacaklardır.

Yukarı Çık