Süpervizyon


Terapi eğitiminde katılımcılar 24 tam gün süpervizyon çalışmalarında, 2 oturum canlı danışma yapmak; 2 vaka çalışması ve 1 transkriptli vaka çalışmasını gruba getirmek zorundadırlar.

Süpervizyonlarda grup, coğrafi yakınlıklarına göre ikiye ayrılmaktadır. Her süpervizyondaki katılımcıların canlı danışmalarını kendi iş ortamlarında yapmaları istenilmektedir. Katılımcılara canlı danışmalarını eğitimin başında, ortasında ve sonlarına doğru yapmaları önerilmektedir.  

Yukarı Çık

200 Oturum Protokol Altına Alınmış Danışma


Katılımcılar 200 oturum kayıt altına alınmış danışma yapmak zorundadırlar. Bu bilgiler katılımcılara eğitimin başında detaylı olarak anlatılmaktadır.

Yukarı Çık

Müdehale Grubu


Katılımcıların yine coğrafi yakınlıklarına göre üçerli, dörderli gruplarda bir araya gelerek 160 saat bir arada vaka paylaşımı ve yansıtıcı takım çalışmalarında bulunmaları gerekmektedir.

Yukarı Çık

Kuram


Katılımcılar 50 saatlik kuramsal çalışmalarda bulunmak, alanla ilgili okumalar yapmak zorundadırlar.

Yukarı Çık

Tez ve Bitirme Sınavı

Katılımcıların en fazla 40-50 sayfa olmak koşuluyla bir vaka üzerine tez yazmaları gerekmektedir. Bu tez, iki eğitici terapisten oluşan jüri önünde sunulmak zorundadır.

 

Yukarı Çık