Sistemik Cinsel Terapi Eğitimi

Eğitimin Yapısı

Sistemik Cinsel Terapi
Sistemik Cinsel terapi

Sistemik Cinsel terapi 1

Sistemik Cinsel Terapi 2

Sistemik Cinsel Terapi 3
Cinsel terapide güç kaynağı yönelimi ve direnç

Sistemik cinsel Terapi 4
Cinsel Terapide Erkeklik ve Kadınlık

Sistemik Cinsel Terapi 5
Üçlü ilişkiler ve Aldatmalar

Sistemik Cinsel terapi 6
Cinsel fantaziler ve arzular

Sistemik Cinsel Terapi 7
Çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzlerde aile terapisi

Sistemik Cinsel Terapi 8/9

Sistemik Cinsel Terapi 10

 
Eğitimin Temelleri


Bu seminerlerde sistemik cinsel terapinin temel konseptleri sunulacaktır. Bu eğitim 10 X 2 hafta sonunu kapsamaktadır. Toplam bir yıldır. Sistemik psikoterapi enstitüsünün sertifikasını almak için üç vaka çalışması sunulacaktır ve bitirilmiş bir vaka protokol altına alınacaktır.

 

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 1


Cinsel terapinin sistemik anlayışı takdim edilecektir. Rahatsızlık anlayışında işlevle partnere yönelik cinsel arzunun ayrımı üzerinde durulacaktır. Eşlerin her ikisininde cinsel profillerinin gelişimi ve bunların cift dinamiğine etkisinin Pratik perspektifleri üzerinde çalışılacaktır. Eşleri bir arada tutan ortak adlandırıcıların neler olduğu ve paradoksal süreçlerden erotic birlikteliklerin nasıl yaratılabilirin soruları ele alınıp üzerinde çalışılacaktır.

Spesifik müdehale tekniklerinin uygulamaları öğretilecektir. Bu seminer uygulama ağırlıklı olacaktır. Yeterli uygulama refleksiyon olanakları sunulacaktır.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 2


Güç kaynağı yönelimi ve Direnç

Sistemik cinsel terapi güç kaynağı yönelimlidir. Bununla sadece dürtü modelinden vedalaşılmaz, ayrıca basit formül olan cinsellik ilişkidir düşüncesinden de uzaklaşılır. Sistemik cinsel terapi daha çok cinsel seçim olanakları arasındaki ambivalenz gerilim alanları ile bunlara yönelik kaygı dolu direçlere yoğunlaşır. Bu kaynaklar bunun için kullanılmazlar, aksine acı/keder dolu çift çatışmaları içinde kaybolur giderler. Suçlamalar ve eski hesaplar aracılığıyla cinselliğe yönelik terapötik süreç engellenmektedir. Suçlamalardan kurtulmak güç kaynaklarına gelmek için tarafsız bir terapist tutumu özellikle özel önem kazanmaktadır.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 3


Cinsel Terapide Erkeklik ve Kadınlık

Bu seminerin ağırlık noktası kadın-erkek ilişkisinin özel dinamiğidir.

Cinsellikte tipik kadın ve erkek davranışı kendini nasıl göstermektedir sorusu öne çıkmaktadır ve bunlar kendilerini karşılıklı nasıl stabilleştirmektedirler ve koruyup, sürdürmektedirler. Davranışsal biyolojiden, kültür antropolojisinden ve psikolinguistikten kuramsal yaklaşımlar sistemik cinsel terapisinin kullanımına aktarılacaktır.

Klasik ve sistemik cinsel terapinin teknikleri takdim edilecektir. Erkek ve kadın danışanların cinsel rahatsızlıklarına yönelik özel müdehale teknikleri takdim edilecektir ve uygulamalı öğretilecektir.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 4


Üçlü ilişkiler ve Aldatmalar

Aldatmalar çift ilişkisinde eşin güven sadakatını sorgulatmaktadır. Bunlar –aldatılan eş tarafından- incitici ve tehlike olarak yaşanmaktadır. Aynı zamanda aldatmaların büyük bir çekiciliği söz konusudur.

Bu ikilem, monogam olmayan ilişkilerin, gizli ve çatışma yüklü yaşanmasını sağlatır. Bu durum üzerine kritik sorular ortaya çıkmaktadır: Değer nedir?Açıklığın bedeli nedir? Kaybolan güven yeniden yerine nasıl konabilir? Bir krizi bir şansa dönüştürmek için gereken nedir?

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 5


Cinsel Fantazi ve Arzular

Bir bireyin cinsel arzusunun kişisel kalıbı cinsel terapinin önemli çalışma alanlarındandır. Çift dinamiği açısından eşlerin ilgili fantazilerini nasıl aktardıkları ve algıladıkları özel öneme sahiptir. Sıklıkla cinsel isteklerin kendileri ikilmlidir, çünkü cinsel arzunun içinde hem Kabul edilebilir hemde “politik olarak doğru olmayan” elementler aktifdir. Bu şekilde zıtlıklara yönelik arzular (yakınlık, sıçaklık) veya aşağılama, bağımlılık gibi durumlara yönelik zıtlıklarda nasıl çalışırın üzerinde durulacaktır.

Vaka örnekleriyle fantazilerin ve arzuların anlaşılmasına yönelik teknik ve yöntemlerin üzerinde durulacaktır.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 6


Aile içi cinsel tacizler ve ihmal ve bunları yetişkinlikte ortaya çıkması sonrası meydana gelen post travmatik stres bozukuğuyla sistemik nasıl nasıl çalışılır bu seminerin ana ağırlığını oluştrumaktadır.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 7


Çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzlerde aile terapisi

Vaka örnekleri eşliğinde konu ele alınıp işlenecektir.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 8/9


Spesifik rahatsızlıklara yönelik (Vajinusmus, erken boşalma, ağrılı cinsel ililki, haz alamama, ereksiyon rahatsızlıkları vb. ) Hamburg modeli tanıtlacaktır.

Yukarı Çık

Sistemik Cinsel terapi 10


Cinsel vaka süpervizyonu yapılacaktır.

Yukarı Çık