Sistemik Çocuk ve Ergen Terapisi

Eğitimin Yapısı

Sistemik Çocuk ve Ergen Terapisi
 
Modül 1: Büyük gelişim adımlarının içinde olan küçük insanlar (0-6 Yaş arası)


- Prenatal Rüyalar ve Gerçeklikleri - İkili sistemden üçlü sisteme - Bağlanma Kuramları ve Bağlanma Bozuklukları - Düzenleyici Koordinasyon:Bağırma, Uyku ve yemek yeme gelişi - Bedensel, Bilişsel ve Duygusal Gelişimler - İşbirliği Odaklı Ebeveyn Görüşmeler

 

Yukarı Çık

Modül 2: Özel konular 1- Travma Pedagojisi ve Dikkat dağıklığı ve hiperkativite (6- 12 Yaş Arası)


- Sistemik çalışmada çocuk gelişimine yönelik travmanın etkileri. Travmatize olmuş çocuklara eşlik etmede onları stabilleştirmeye yönelik sistemik fikirler - Dikkat dağınıklığı ve Hiperaktivitenin teşhisi ve sistemik bakış açısı - Dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviteli çocuğa sahip olan aile ile sistemik terapi ve çocukla bireysel görüşmelerde sistemik müdehaleler

Yukarı Çık

Modül 3:Yaşamın ciddiyetinin başlaması: Okul zamanı (6-12 Yaş arası)


- Farklı kültürlerde yaşam/ yaşamak - Suç dağılımının koalisyonuna yönelik sistemlerin etkileşimleri - Gerilim içindeki aile ve okul - Test ve güç kaynakları teşhisi - İlaç: İlaçlar kime yardımcı olmaktadır? - Sosyal medyayla başa çıkma - Travmatize olmuş çocuklar ve aileleri - Boşanma, Ayrılma, Parçalanmış aileler - Ebeveyn duruşu

Yukarı Çık

Modül 4: Çocuklar, gençler ve/veya ebeveynler için olgunlaşma zamanı –Puberte (12-18 yaş arası)


- Akran gruplarının anlamı - Öz değer bulma: Duygusal sapmalar ve otonomi - Yaşamın anlamına yönelik sorular - Ayrımlaşma hareketleri - Kendine zarar verici davranışlar - Cinsellik - Bağımlılıklar - Yeme bozuklukları - Depresyon ve Duygusal sapmalar, intihar eğilimleri ve otonomi. Nereye? Benim değerlerim, senin değerlerin?

Yukarı Çık

Modül 5: Özel yaşam durumları


- Fokus: Travmalarla başa çıkma - Psişik hasta ebeveyn ailelerin çocukları ve ergenleri - Zulüm, Kaçma ve Göçmenlik - Çok kültürlü aileler - Kronik hastalıklarla yaşamak - Güvenli bir yerle çalışma ve tasarımı - Satbilleşme, Resiliens ve Güç kaynakları perspektifleri - Hipnosistemik yöntemler

Yukarı Çık

Modül 6: Yaşam için donanık olma: Genç yetişkinler (18’ den …..)


- Çözülen nedir? Ne kalmaktadır? - Sen, ben, biz - Bilançolar ve manzaralar/görünümler - Yeniden travmatize olmalara karşı stabilleşmeler - Şans ve zorlanma olarak genç yetişkinlik - İleriye doğru yolculuğa hazırlanma - Ego durumlaryla çalışma

Yukarı Çık

50 SAAT - SÜPERVİZYON
50 SAAT - İNTERVİZYON
50 PROTOKOL ALTINDA ALINMIŞ SAAT - KANITLANACAK UYGULAMA
EN AZ BİR YAZILI VE SUNULACAK VAKA ÇALIŞMASI
SÜREÇ RAPORU