Kapalı Gruplarda Sistemik Süpervizyon Eğitimi

SİSTEMİK SÜPERVİZYON EĞİTİMİ
ÖN KOŞUL: SİSTEMİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK
1.SEMİNER: 4 GÜN SÜPERVİZYON ALANLARI-SÜPERVİZÖR KİMLİĞİ Bireysel, çift, aile ve grup terapilerinin sistemik süpervizyonu, Takım süpervizyonu (vaka çalışması, takım süreci, kurum süreci), Grup ve bireysel süpervizyon, koçluk, Kurum danışmanlığı, Eğitim danışmanlığı
.................................................................................................................................................... 2.SEMİNER: 4 GÜN SÜPERVİZÖRLÜK GÖREVLERİ VE ANLAŞMA Süpervizörlük anlaşmasının elementleri: Yer, sıklık, zaman, süpervizyonun içeriği ve ücret Üçlü anlaşma Bir sistemin yapısı ve süreci: Açık ve gizli kurallar, tabular, mitler Bireysel ve grup süpervizyonunun farkları
.................................................................................................................................................... 3.SEMİNER: 4 GÜN SÜPERVİZYON YÖNTEMLERİ İlgili özel süreçlere farklı süpervizyon yöntemleri (takım, proje grupları, kurumlar) Vaka süpervizyonu (süreç, süpervizörün rolü), Canlı süpervizyon (farklı biçimler, yansıtıcı takım, aynalı oda vb.), Farklı süpervizyon kontekslerinde dizilim çalışmaları, Özel döngüsel soru teknikleri
.................................................................................................................................................... 4.SEMİNER: 4 GÜN PROFESYONEL KİMLİĞİN YENİDEN GELİŞİMİ Kişi ve sistem arasındaki ilişki, süpervizyon sürecinin yönetiminde süpervizörün kişiliğinin rolü. Süpervizyon alanın süpervizörden beklentisi. Profesyonel norm ve kuralların üzerine çalışma Süpervizörün köken ailesinde yönetimin ve yöneten kişilerin rol yansımaları Otoritenin, hiyerarşinin, otonominin anlamı Otorite ve sorumluluk üstlenmeden kaçınmaya yönelik kendi davranış biçimlerini tanıyarak öğrenme ve bunun sonuçları Süpervizyon ve koçluktaki öz yansıtmalar ve terapi arasındaki farklar
.................................................................................................................................................... 5.SEMİNER: 4 GÜN KLİNİK VE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA ALANLARINDA TAKIM SÜPERVİZYONU Takım tanımı, Takımın kendi tanımı, bu tanımın eksik gelişimi (aile olarak takım, aileyi yedekleme olarak takım). Takımda roller ve işlevler, alt gruplar ve onların görevleri ve etkileşim dinamikleri (örneğin, farklı meslek grupları, erkekler ve kadınlar), dış faktörlerin bir takıma etkisi (örneğin, ekonomik koşullar). Süpervizör aracılığıyla takım dinamiğini ölçmek, takım gelişimini sağlamak Konu ve ilişki boyutu, Simetrik ve tamamlayıcı etkileşim, Rol çatışmaları ve kişilik çatışmaları, Yansıtıcı takım aracılığıyla süreç yönetimi, Takımlarda tipik süpervizyon konuları, tipik görevler, Süpervizörün konumu (örneğin, dışarıdan, içeriden veya yöneticiler aracılığıyla koçluk), Takım kimliğinin gelişimine yönelik modeller
.................................................................................................................................................... 6.SEMİNER: 4 GÜN KAZANCA YÖNELİK-KAZANCA YÖNELİK OLMAYAN ALANLARDA KURUM VE ORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI Büyük kurumlarda tipik istekler, Optimal bir müdahale ilişkisinin gelişimi, Görevi kabule kadar, kazanım süreci ve anlaşma üzerine konuşma, Sistemi teşhis etme: Yüzeysel ve detaylı organigram, sisteme zamansal girişin anlamı vb., Süpervizyon biçimleri: Başarı takımlarının süpervizyonu, önder rolünde bulunan kişiliklere koçluk
.................................................................................................................................................... 7.SEMİNER: 4 GÜN SÜPERVİZYON SÜREÇLERİNİN KAPANIŞI Açık süpervizyon süreçlerinin ve süreçlerin sıklığı ve zamansal çerçevenin tespit edilmesi Arabilançonun çıkarılması, Bitirmenin araçları, Bir süpervizyonun toplam sürecinin gelişimi ve yansıması Eğitimin gelişimi ve yansıması Alansal, Yöntemsel, Kişisel

 

50 SAAT MÜDAHALE GRUBU
50 SAAT UYGULAMA
30 SAAT KURAMSAL ÇALIŞMA
1 PROJE ÇALIŞMASI