1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020)

Davet

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020) , “POSTMODERN BİR PARADİGMA: SİSTEMİK PSİKOTERAPİ, BEN SEN VE DİĞERLERİ” temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde 4-5-6 Nisan 2020 gerçekleştirilecektir.

Bir postmodern bilim anlayışı ve paradigması olan sistemik düşünmenin batıdaki serüveni çok uzun bir zamandır bilim dünyasında bir karşılık bulmuştur. Özellikle insanı ve onun çevresini pozitivist bir anlayış ile çözümleme çabası öngörülebilirlik açısından elbette önemlidir. Bir olay/olgunun nedenlerini bilme çabası eski çağlardan bu yana insanın temel merak konusu olmuştur. Neden sonuç arasındaki bağın her zaman kesin veya mutlak olduğunu söylemek bugün için mümkün değildir. Aralarındaki bağın “döngüsellik” çerçevesinde incelenmesi sistemik düşünmenin öne çıkarttığı bir kavrayıştır. Keza insanın “gerçeği” yapılandırdığı şeklindeki görüş, psikoterapide dört büyük akımdan (diğerleri Psikodinamik, davranışçı hümanistik psikoloji) sonuncusu olan sistemik psikoterapinin öne çıkarttığı bir kavrayıştır.

Klasik de diyebileceğimiz modern bilim anlayışı geliştirmiş olduğu bilgi kalıpları (teorileri) çerçevesinde indirgemeci bir bakış açasıyla evreni ve insanı anlamaya çalışmıştır. Ne var ki karmaşık bir varlık olan insan doğrusal (lineer) bir mantık ile her ne kadar arzulanır olsa da anlaşılamaz.

Bu kongrenin amacı sistemik psikoterapi alanında deneyim, bilgi ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasıdır. Bu nedenle kongrede akademik bildirilerin yanında paneller ve atölye çalışmalarına bol bol yer verilmiştir. Kongrede yer alacak bildirilerin yukarıda ifade edilen ana fikri yansıtacak şekilde olması istenilen bir durumdur. Bununla beraber birincisini gerçekleştireceğimiz “sistemik psikoterapi” kongresi aşağıda ifade edilen odaktaki çalışmalara yer verecektir.

Sizleri USPK2020 kongremizde görmeyi bekliyoruz. O vakte kadar hoşçakalın...

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü Başkanı

USPK2020 Düzenleme Kurulu Başkanı

1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020)

Kurullar

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Jürgen KRİZ

Prof.Dr. Arist Von SCHLİPPE

Dr. Hagen BÖSER

Dr. Hans LİEB

Prof. Dr. Özlem KARAIRMAK

Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI

Prof.Dr. Erdal HAMARTA

Prof.Dr. Yasemin YAVUZER

Doç.Dr. Zülal ERKAN

Doç.Dr. Bülent GÜNDÜZ

Doç.Dr. Burhan ÇAPRİ

Doç.Dr. Raşit AVCI

Doç.Dr. Erkan IŞIK

Doç.Dr. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU

 

 

Hakem Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Metehan ÇELİK

Dr.Öğr.Üyesi Deniz GÜNAYDIN

Dr.Öğr.Üyesi Seher AKDENİZ

Dr.Öğr.Üyesi Ferah ÇEKİCİ

Dr.Öğr.Üyesi Birsen ŞAHAN

Dr.Öğr.Üyesi Billur ÇELİK

Dr.Öğr.Üyesi Suat KILIÇARSLAN

 

Düzenleme Kurulu

Başkan - Prof.Dr.Turan AKBAŞ

Başkan Yardımcısı - Doç. Dr. İsmail SANBERK

Başkan Yardımcısı - Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK

Kongre Sekreteri - Dr.Öğr.Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ

Dr. H. Deniz GÜNAYDIN

Doç.Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER

Dr.Öğr.Üyesi Egemen HANIMOĞLU

Arş.Gör.Dr. İdil Eren KURT

Arş.Gör.Dr. Ayça SARAÇ

Arş.Gör. Sümbül Yalnızca YILDIRIM

Uzm.Psk.Dan. Enis TUŞTAŞ

Uzm.Psk.Dan. Nida TERKURAN

1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020)

Kongre Etkinlikleri

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Hans LİEB

 

PANELLER

Panel 1- Sistemik Terapi: Birey, Çift ve Aile

Panel 2- Okul Psikolojik Danışmanlığında Sistemik Yaklaşım

Panel 3- Farklı Alanlarda Sistemik Yaklaşımın Kullanımı

 

ATÖLYELER

 

1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020)

Bilgi

Kongre Alt Temaları

Sistemik Çift Terapisi

Sistemik Aile Terapisi

Sistemik Bireysel Psikoterapi

Sistemik Çocuk Ve Ergen Terapisi

Sistemik Cinsel Terapi

Sistemik Grup Psikoterapisi

Sistemik Kariyer Danışmanlığı

Sistemik Okul Danışmanlığı

Travmalarla Sistemik Terapi

 

ETKİNLİK YERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü- Esenler /İSTANBUL

KAYIT ÜCRETİ

Katılım Ücreti: 100 TL

Atölye çalışmaları: 50 TL

Lisans öğrencileri için Katılım Ücreti: 50 TL

Not: Atölye için mutlaka tercih belirtilmelidir. Kontenjana göre dağılım yapılabilir.

KAYIT ÜCRETİ İÇİN IBAN NO:

TR49 0006 4000 0016 0100 9386 34  (İşbank)

Not: Açıklama bölümüne mutlaka katılımcının adı soyadı belirtilmelidir.

KONAKLAMA

Kongre katılımcıları kongre merkezine yakın olan aşağıdaki otellerde kalabilirler.

1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020)

İletişim

Adres

Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu caddesi(Pandora Sokak) Gün Apt. B blok K. 1 No.1 Seyhan - ADANA