Sistemik Psikoterapi Enstitüsü Seminer Eğitimleri

 

Giriş Seminerleri 1 ve 2

Gözleyen Sistemler- Gözlenen Sistemler

Sistemik kuram  ve uygulamaya yönelik “giriş eğitimleri” enstitünün çalışma biçimini tanıtarak katılımcılara sistemik kuramı öğrenme  olanağı sağlarlar.

Katılımcılar giriş eğitimlerinde farklı psikoterapi modeli ve tasarımlarının sistemik psikoterapinin gelişimine katkılarını öğrenmektedirler. Bu bağlamda katılımcılar “gözleyen ve gözlenen sistemler” arasındaki ayrımı da öğrenmiş olurlar. Öğrenilen bu ayrım aile terapisinden sistemik psikoterapiye geçişin gelişimini, aynı zamanda sibernetik 1. düzenden sibernetik 2. düzene geçişin gelişimini de göstermektedir.

Giriş eğitimlerinde katılımcılar, eğitici terapistlere eğitimlere yönelik her türlü bilgiyi kolaylıkla sorabilirler.

Eğitimimizi almak isteyen katılımcılara herbirinin arasında yaklaşık 3 ay olan seminerlerimize sırasına göre katılmalarını öneririz.

1. SEMİNER:Görevin Netleşmesi (Görev Analizi) ve Süreç Yönetimi (5 Gün)

 • Sisteme uyum/sistemle eşleşme
 • Terapiye yönlendiren konteksin anlamı ve üçgenlerle çalışma
 • Terapide sürece eşlik eden araç olarak  görev analizi ve anlaşma (kontrakt)  
 • Farklı sistemlere ait olma ve farklı rollere bağlı istekleri/beklentileri dengeleyebilme
 • Değişimin sistemik modeli
 • Hipotezler ve metarefleksiyonlarla çalışma yoluyla terapi sürecinin yönünü belirleme

2. SEMİNER: Konulan Klinik Tanılarla Sistemik Çalışma (5.Gün)

 • Sağlık ve hastalık kavramları
 • Bir yapılandırma olarak tanı
 • Etiketleme (stigmatizasyon) yerine gözlem ve betimleme
 • İletişimde bulunan sistemi tanılama ve tanının etkisi
 • Psişik rahatsızlıklarda sistemik müdahale
 • Tanıyı, hipotez olarak kalıpları tanımak için kullanma
 • Tanıların toplumdaki yeri ve önemi
 • Gözlemin gözlemi- terapötik  sürece eşlik eden sosyal güvenlik sistemi ve  tıbbi süreç

3. SEMİNER: Öz Yaşantı-Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma (2x5:10 Gün)

 • Profesyonel rollerin ve görevlerin aileyi yapılandırma ve yeniden yapılandırma elementleri ile gelişimi ve refleksiyonu
 • Bu seminerde sistemik alanda profesyonel yaşantı edinmek ön plandadır. Yani farklı sosyal ilişkilerde öz gelişimi yansıtmaya yöneliktir.
 • Bireyin öz tasarımının altında yatan dünya görüşünün, değerlerinin, normlarının ve tutumlarının yeniden yapılandırılması söz konusudur.
 • Bu seminerin hedefi geleceğe dönük bireysel ve mesleki gelişimi ve profesyonelin kendi güç kaynakları ile sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamaktır.

4. SEMİNER:Yaşam Biçimleri ve Kültürleri (5 GÜN)

Çatışma alanları, Güç kaynakları ve Çözümler

 • Dönüşüm içindeki aile, eş ve ebeveynlik ilişkisinde farklı bakış açıları
 • Aile resimleri, eğitimde değer ve normlar
 • Tek ebeveynli aileler
 • Çocuklu ve çocuksuz aileler ve eş ilişkileri
 • Demografik dönüşümler ve etkileri
 • Ailelerde çok kültürlülük
 • Toplumsal çöküşler ve zorlukları

5. SEMİNER:Sistem İçindeki Krizler (4 GÜN)

 • Sistemlerin gelişiminde özel kriz evreleri
 • Krizlerle ilgili sistemik anlayış ve kriz süreçlerinin oluşumu
 • Kriz biçimleri
 • Krizlerde danışma sürecinin yönetilmesi: sınırlandırmanın, güvenin, olanakların ve sınırların anlamı
 • Terapide psikolojik sağlamlık (resilienz) modeli ile güç kaynakları  ve psikolojik sağlamlık yönelimli çalışma
 • Krize eşlik etme sürecinde terapistin kendini korumasının anlamı

6. SEMİNER:Terapideki Aileler - Ailelerde Terapi (4 Gün)

 • Aile terapisinden sistemik terapiye
 • Sibernetik 1. ve 2. düzende model ve tasarımların aile sistemlerine uygulanışı
 • Ailesel konular ve bunlarla başa çıkma
 • Problemden çözüm yönelimine
 • Ailelerde geçişler ve krizler
 • Terapide çok yönlü aile yapıları ve dinamikleri
 • Farklı kültürel kontekslerde aile terapisi

7. SEMİNER:Seçmeli Seminer (5 GÜN)

Her yıl değişen seminer konuları sunulmaktadır. Katılımcılar bu konuların birisi üzerine anlaşabilirler. Aşağıda bazı başlıklar verilmiştir:

 • Sistemik psikoterapistler için davranışcı terapi
 • Travma terapisinin temelleri
 • Sistemik çift terapisi
 • Sistemik psikoterapistler için hipnoterapi
 • Kabul ve katılım terapisi (Akzeptanz ve Commitment Terapi)
 • Çocuk ve ergenlerle sistemik çalışma vb.

8. SEMİNER:Kapanış - Veda (5 Gün)

 • Danışmanın sonlandırılması,
 • Terapistin ve danışanın kendine özgü vedalaşma kalıpları
 • Döngüsel ve hipotetik soruların işe koşulması, kapanış soruları
 • Kapanışa yönelik ritüeller, geçişler, bütünleştirme ve veda
 • Kapanış müdehaleleri, kapanış yorumları
 • Yas ve kayıba yönelik sistemik bakış açısı, ölüm ve ölüm süreci ile yüzleşme

 

Yukarı Çık