5. SEMİNER

Sistem İçindeki Krizler (4 GÜN)

  • Sistemlerin gelişiminde özel kriz evreleri
  • Krizlerle ilgili sistemik anlayış ve kriz süreçlerinin oluşumu
  • Kriz biçimleri
  • Krizlerde danışma sürecinin yönetilmesi: sınırlandırmanın, güvenin, olanakların ve sınırların anlamı
  • Terapide resilienz modeli il güç kaynakları ve resilienz yönelimli çalışma
  • Krize eşlik etme sürecinde terapistin öz bakımın(Self-care) anlamı
  • Yukarı Çık