3. SEMİNER

Öz Yaşantı (2*5:10 Gün)

  • Profesyonel rollerin ve görevlerin aileyi yapılandırma yeniden yapılandırma elementleri ile gelişimi ve refleksiyonu
  • Bu seminerde sistemik alanda profesyonel yaşantı edinmek ön plandadır. Yani farklı sosyal ilişkilerde öz gelişimi yansıtmaya yöneliktir. Bireyin öz tasarımının altında yatan dünya görüşünün, değerlerinin, normlarının ve tutumlarının yeniden yapılandırılması söz konusudur. Bu seminerin hedefi geleceğe dönük bireysel ve mesleki gelişimi ve profesyonelin kendi güç kaynakları ile sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamaktır.
  • Yukarı Çık